Alliance UniChem Norge AS – Medicus Sykepleiesenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bandasjistmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alliance UniChem Norge AS (org.nr. 982 547 822), oppkjøp av Medicus Sykepleiesenter AS (org.nr. 981 038 711).Meldt til Konkurransetilsynet