Aberdeen Eiendom Holding II AS – Stasjonskvartalene i Asker AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utleie av næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aberdeen Eiendom Holding II AS (org.nr. 988 701 300), oppkjøp av Stasjonskvartalene i Asker AS (org.nr. 974 428 377).Meldt til Konkurransetilsynet