Petrojarl JV AS og Teekay Petrojarl Offshore Holdings L.L.C

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for mobile produksjonsløsninger offshore

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Petrojarl JV AS (org.nr. 989 929 151) og Teekay Petrojarl Offshore Holdings L.L.C, etablering av felles prosjekt.Meldt til Konkurransetilsynet