Lørenskog og Skedsmo Boligbyggelag og Romerike Boligbyggelag

Berørte markeder ikon Berørte markeder: boligbyggelagsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Lørenskog og Skedsmo Boligbyggelag (org.nr. 985 554 277) og Romerike Boligbyggelag (org.nr. 854 233 092).Meldt til Konkurransetilsynet