Gulliksen, Holmen & Co AS – Nesse & Co AS og Team Revisjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: revisjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gulliksen, Holmen & Co AS (org.nr. 988 924 601), oppkjøp av Nesse & Co AS (org.nr. 980 649 482) og Team Revisjon AS (org.nr. 980 28 1205).Meldt til Konkurransetilsynet