Bergman & Beving AB – Johnsen Maskin AS og Verktøyhuset AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for industritekniske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergman & Beving AB (svensk org.nr. 556034-8590), oppkjøp av Johnsen Maskin AS (org.nr. 868 148 772) og Verktøyhuset AS (org.nr. 981 228 049).Meldt til Konkurransetilsynet