CGS Invest AS – Norsk Familieøkonomi AS og Norsk Familieforlag AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: privatøkonomiske tjenester, regnskapsførsel, medlemsservice og utgivelse av magasin om privatøkonomiske tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nystiftet NewCo (med 50 prosent eierandel for CGS Invest AS, org.nr. 982 155 347), kjøp av samtlige aksjer i Norsk Familieøkonomi AS (org.nr. 982 069 483) og Norsk Familieforlag AS (org.nr. 987 591 307).Meldt til Konkurransetilsynet