NG Kiwi Romsdal og Nordmøre AS – Bølgen Colonial AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NG Kiwi Romsdal og Nordmøre AS (org.nr. 987 635 924), oppkjøp av dagligvareforretningen Bølgen Colonial AS (org.nr. 989 319 108).Meldt til Konkurransetilsynet