Romsdal Eiendom I AS – Sju eiendomsselskaper og fire hjemmelsselskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Romsdal Eiendom I AS (org.nr. 988 226 130), kjøp av samtlige aksjer i sju eiendomsselskaper og fire hjemmelsselskaper