KR 2350 A/S – Zone Company Denmark A/S og Zone International ApS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: jernvaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

KR 2350 A/S (dansk CVR-nr. 29-91-88-56), oppkjøp av Zone Company Denmark A/S (dansk CVR-nr. 20-25-30-45) og Zone International ApS (dansk CVR-nr. 27-08-60-20).Meldt til Konkurransetilsynet