Alsaker Fjordbruk AS og Bolstad Fjordbruk AS – Skjærgårdsfisk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for matfisk og skalldyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alsaker Fjordbruk AS (org.nr. 979 494 009) og Bolstad Fjordbruk AS (org.nr. 966 451 238), kjøp av 50 prosent hver av aksjene i Skjærgårdsfisk AS (org.nr. 938 124 426).Meldt til Konkurransetilsynet