ISS Facility Services AS – Aktiv Skadedyrkontroll AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: forebygging, kontroll og bekjempelse av skadedyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Facility Services AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av Aktiv Skadedyrkontroll AS (org.nr. 984 758 774).Meldt til Konkurransetilsynet