O.W. Bunker & Trading A/S – Grupo ABC Atlantic Bunker S.L.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: shipping-/bunkringmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

O.W. Bunker & Trading A/S (dansk CVR-nr. 66-44-17-17), oppkjøp av Grupo ABC Atlantic Bunker S.L. (spansk org.nr. B35681808).Meldt til Konkurransetilsynet