Aarbakke Group AS – Aarbakke AS, Bryne Mekanikk AS og Haaland AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: mekanisk industrivirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aarbakke Group AS, kjøp av samtlige aksjer i Aarbakke AS (org.nr. 981 649 230), 89 prosent av aksjene i Bryne Mekanikk AS (org.nr. 989 369 628) og samtlige aksjer i Haaland AS (org.nr. 912 216 462).Meldt til Konkurransetilsynet