Compagnie Générale de Géophysique – Veritas DGC Inc

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for geofysikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Compagnie Générale de Géophysique (fransk org.nr. RCS Evry B.969202241), oppkjøp av Veritas DGC Inc (org.nr. 7603431152, USA).Meldt til Konkurransetilsynet