Vital Forsikring ASA – Sandsligården KS og AS samt KS og AS Sandsligården 2

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for fast eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vital Forsikring ASA (org.nr. 914 782 007), oppkjøp av Sandsligården KS (org.nr. 962 950 639), Sandsligården AS (org.nr. 962 950 728), KS Sandsligården 2 (org.nr. 965 623 728) og AS Sandsligården 2 (org.nr. 965 623 639).Meldt til Konkurransetilsynet