Lund Gruppen AS og AS Ella – Grorud Industrieiendommer ANS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lund Gruppen AS (org.nr. 914 014 573) og AS Ella (org.nr. 830 521 402), oppkjøp av Grorud Industrieiendommer ANS (org.nr. 965 683 666).Meldt til Konkurransetilsynet