Modern Times Group MTG AB – P4 Radio Hele Norge ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: radiovirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Modern Times Group MTG AB (svensk org.nr. 556309-9158), kjøp av 96,12 prosent av aksjene i P4 Radio Hele Norge ASA (org.nr. 963 789 505).Meldt til Konkurransetilsynet