Peterson AS – Smurfit Packaging AB og Smurfit Neopac A/S

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bølgepappmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Peterson AS (org.nr. 915 184 979), oppkjøp av Smurfit Packaging AB (svensk org.nr. 556033-5423) og Smurfit Neopac A/S (dansk CVR-nr. 41-53-95-18).Meldt til Konkurransetilsynet