Vital Forsikring ASA – Rica Dyreparken Hotel Kristiansand AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked er eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vital Forsikring ASA (org.nr. 914 782 007), oppkjøp av Rica Dyreparken Hotel Kristiansand AS (org.nr. 980 406 563).Meldt til Konkurransetilsynet