MK Capital Norway AS – Eiendommer og eiendomsselskaper i Oslo

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

MK Capital Norway AS (org.nr. 889 916 052), overtakelse av fast eiendom, dels gjennom kjøp av aksjer eller andre selskapsandeler, dels gjennom kjøp av eiendom