Dansk Eternit Holding A/S – Eternit South Eastern Europe Holding GmbH

Berørte markeder ikon Berørte markeder: sementmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Dansk Eternit Holding A/S (dansk CVR-nr. 18-33-67-74), kjøp av 50 prosent av aksjene i Eternit South Eastern Europe Holding GmbH (org.nr. 277647 f, Østerrike).Meldt til Konkurransetilsynet