Posten Norge AS – Blomquist Transport og Spedisjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked er posttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Posten Norge AS (org.nr. 984 661 185), oppkjøp av Blomquist Transport og Spedisjon AS (org.nr. 981 000 595).Meldt til Konkurransetilsynet