Aksjeselskap av 25-04-06 AS – Tre Hydro Texaco-selskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for bensinstasjoner og storkiosker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aksjeselskap av 25-04-06 AS (org.nr. 988 247 111), oppkjøp av Hydro Texaco AS (org.nr. 921 757 131), Hydro Texaco A/S (dansk CVR-nr. 33-80-79-10) og Hydro Texaco Holding A/S (dansk CVR-nr. 18-25-18-92).Meldt til Konkurransetilsynet