Drammen og Omegn Boligbyggelag og AL Nedre Eiker Boligbyggelag

Berørte markeder ikon Berørte markeder: boligbyggelagsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Drammen og Omegn Boligbyggelag (org.nr. 952 527 827) og AL Nedre Eiker Boligbyggelag (org.nr. 948 182 033).Meldt til Konkurransetilsynet