DnB NOR Næringsmegling AS – Nylander Næringsmegling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: mekling av næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

DnB NOR Næringsmegling AS (org.nr. 975 265 145), kjøp av 90,1 prosent av aksjene i Nylander Næringsmegling AS (org.nr. 983 550 878).Meldt til Konkurransetilsynet