Storebrand Eiendomsfond AS – Brobekkveien 80 AS og Alf Bjerckes vei 14 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Storebrand Eiendomsfond AS (org.nr. 988 603 198), oppkjøp av Brobekkveien 80 AS (org.nr. 984 037 759) og Alf Bjerckes vei 14 AS (org.nr. 984 037 775).Meldt til Konkurransetilsynet