DynaPel Systems Inc – Protect Service AS og Protect Servicepartner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: sikkerhetsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

DynaPel Systems Inc (org.nr. 988 015 849), oppkjøp av Protect Service AS (org.nr. 964 032 866) og Protect Servicepartner AS (org.nr. 943 666 296).Meldt til Konkurransetilsynet