Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA – Gaia Trafikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: lokalbusstransport, ekspressbusstransport og turbusstransport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap ASA (org.nr. 912 423 921) og Gaia Trafikk AS (org.nr. 910 363 239).Meldt til Konkurransetilsynet