Thrane-Steen Eiendomsspar AS – Jerikoveien 28 AS og KS Gallus Plesner

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Thrane-Steen Eiendomsspar AS (org.nr. 922 746 591), oppkjøp av Jerikoveien 28 AS (org.nr. 989 765 736) og KS Gallus Plesner (org.nr. 998 772 280).Meldt til Konkurransetilsynet