Bain Capital LLC og Advantage Partners LLP – Mars Inc

Berørte markeder ikon Berørte markeder: systemer for elektronisk betaling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bain Capital LLC (org.nr. ikke tilgjengelig) og Advantage Partners LLP (org.nr. 0199-05-009132, Japan), oppkjøp av The electronic paymentsystem business of Mars Inc (org.nr. ikke tilgjengelig).Meldt til Konkurransetilsynet