Pett Kjede og Servicekontor AS – Price Lagerbutikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer / non food

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Pett Kjede og Servicekontor AS (org.nr. 966 581 972), oppkjøp av Price Lagerbutikk AS (org.nr. 981 898 702).Meldt til Konkurransetilsynet