Motor-Trade AS – Trønderlinjen AS og Linjeeiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bilforhandlermarkedet og eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Motor-Trade AS (org.nr. 980 352 706), oppkjøp av Trønderlinjen AS (org.nr. 942 311 133) og Linjeeiendom AS (org.nr. 987 050 772).Meldt til Konkurransetilsynet