Neumann Bygg AS – Byggeartikkelkompaniet Røthing AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggemarkedet og innredning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Neumann Bygg AS (org.nr. 877 270 122), oppkjøp av Byggeartikkelkompaniet Røthing AS (org.nr. 962 394 264).Meldt til Konkurransetilsynet