Insulation (Sweden) Acquisitions AB – Paroc Holding Sverige AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for isolasjonsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Insulation (Sweden) Acquisitions AB (svensk org.nr. 556688-7161), oppkjøp av Paroc Holding Sverige AB (svensk org.nr. 556670-2279).Meldt til Konkurransetilsynet