Norwegian Property ASA – Lysaker Torg Bygg D ANS og Finnestadveien 44 ANS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norwegian Property ASA (org.nr. 988 622 036), oppkjøp av Lysaker Torg Bygg D ANS (org.nr. 975 356 787) og Finnestadveien 44 ANS (org.nr. 987 372 214).Meldt til Konkurransetilsynet