Daloc Futura AB – Metallteknikk Holding AS og Bryne Stål Dør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for mekanisk industri, industriell utvikling og brann-, lyd- og sikkerhetsdører

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Daloc Futura AB (svensk org.nr. 556042-2275), oppkjøp av Metallteknikk Holding AS (org.nr. 885 550 592) og Bryne Stål Dør AS (org.nr. 983 146 015).Meldt til Konkurransetilsynet