Ratos AB, Accent Equity 2003 KB og Accent Equity 2003 LP – Jøtul Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for ovner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ratos AB (svensk org.nr. 556008-3585), Accent Equity 2003 KB (org.nr. 969694-7739, Jersey) og Accent Equity 2003 LP, oppkjøp av Jøtul Holding AS (org.nr. 986 609 326).Meldt til Konkurransetilsynet