Felleskjøpet Øst Vest BA – Eidsvoll Kornsilo og Mølle AL

Berørte markeder ikon Berørte markeder: engrosomsetning av korn, produksjon av kraftfôr, salg av såkorn/gjødsel og diverse detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Felleskjøpet Øst Vest BA (org.nr. 911 608 103), oppkjøp av Eidsvoll Kornsilo og Mølle AL (org.nr. 911 319 594).Meldt til Konkurransetilsynet