Kistefos Venture Capital AS – Carrot Communication ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: telekommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kistefos Venture Capital AS (org.nr. 976 502 000), oppkjøp av Carrot Communication ASA (org.nr. 981 135 245).Meldt til Konkurransetilsynet