Alliance UniChem Norge AS – Stavanger Helsebutikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bandagistmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alliance UniChem Norge AS (org.nr. 982 547 822), oppkjøp av Stavanger Helsebutikk AS (org.nr. 956 307 724).Meldt til Konkurransetilsynet