Four Seasons Private Equity og Four Seasons Venture IV Twin – Vector Industries

Berørte markeder ikon Berørte markeder: olje- og gassvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Four Seasons Private Equity AS (org.nr. 979 816 839) og Four Seasons Venture IV Twin AS (org.nr. 987 902 167), aksjeoppkjøp i Vector Industries AS (org.nr. 898 138 648), som eier Vector International AS (org.nr. 959 499 934). Kjøperne oppnår kontroll over Vector Industries AS med en samlet eierandel på 50,46 prosent av aksjene.Meldt til Konkurransetilsynet