Kanalveien Eiendom AS – Kanalveien 5 KS og Kanalveien 5 Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kanalveien Eiendom AS (under stiftelse), kjøp av samtlige andeler i Kanalveien 5 KS (org.nr. 985 547 513) og samtlige aksjer i Kanalveien 5 Invest AS (org.nr. 985 547 548).Meldt til Konkurransetilsynet