Lindsay Goldberg & Bessemer L.P. – Fresh Start Bakeries Holdings Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for bakervarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lindsay Goldberg & Bessemer L.P. (org.nr. 260040858, USA), oppkjøp av Fresh Start Bakeries Holdings Inc. (org.nr. 043463278, USA).Meldt til Konkurransetilsynet