Veidekke Gjenvinning Rogaland AS / Hermod Teigen AS – Egersund Omsetningsgård AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Gjenvinning, herunder utleie og transport av containere samt maskintransport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Veidekke Gjenvinning Rogaland AS (org. nr. 981936949) og Hermod Teigen AS (org. nr. 943162301) kjøper Egersund Omsetningsgård AS (org. nr. 930155233)