Tor Sevaldsen Produksjon AS – Bud Bakeri AS // Norgesbakeriene AS – Tor Sevaldsen Produksjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Brød og bakervarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tor Sevaldsen Produksjon AS (org.nr. 996429867) erverver alle aksjene i Bud Bakeri AS (org.nr. 954493636).Norgesbakeriene AS (org.nr. 986701109) erverver 40,9% av aksjene i Tor Sevaldsen Produksjon AS