3i Group PLC / AA Merchant Banking B.V. – TSMarine ( Contracting ) Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Undervannstjenester for olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

3i Group PLC (org.nr. 01142830, London) og AA Merchant Banking B.V. (org.nr. 33221015, Nederland) erverver henholdsvis 27,95% og 17,15% av aksjene i TSMarine ( Contracting ) Limited (org.nr. SC271563, Aberdeen)