Lagrummet December nr 1426 AB – Metric Power Systems AB / Metric AS / Scanpocon A/S / Scanpocon Projekt A/S / CDAB Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sikring av IT- utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lagrummet December nr 1426 AB (org. nr. 556741-2266, Sverige) erverver kontroll i Metric Power Systems AB (org. nr. 556604-8939, Sverige), Metric AS (org. nr. 919156929), Scanpocon A/S (org. nr. 12318572, Danmark), Scanpocon Projekt A/S (org. nr. 30243005, Danmark) og CDAB Holding AB (org. nr. 556656-4232, Sverige)