Papier-Mettler International GmbH – IndRet Packaging AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Innpakningspapir og bæreposer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Papier-Mettler International GmbH (org. nr. HRB 21698, Tyskland) erverver kontroll i IndRet Packaging AB (org. nr. 556564-9208, Sverige)