Lagrummet December 1428 AB – Läckeby Water Group AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet, vannrensing og biogassproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lagrummet December 1428 AB (org. nr. 556741-2480, Sverige) erverver kontroll i    Läckeby Water Group AB (org. nr. 556696-9977, Sverige)